80. UFO-Sveriges Radio – Så växer AFU

Spread the love

Archives for the Unexplained eller på svenska Arkivet för det oförklarade, är världens största och mest välsorterade specialarkiv för det oförklarade. I arkivet finns ämnen som paranormalt, forteana, kryptozoologi och inte minst ufo, samt en mängd andra närliggande ämnen. Samlingarna omfattar böcker, tidskrifter, pressklipp, foton, filmer, bandinspelningar med mera, med mera. AFU har också ett mycket stort rapportarkiv med uforapporter, bland annat UFO-Sveriges, samt omfattande förenings- och personhistoriska samlingar. 

I avsnittet samtalar Tobias Lindgren med Clas Svahn, precis hemkommen från ytterligare en resa till Storbritannien, hur en samlingarna växer och blir ännu större. Och ett bevis på att det inte är en semestertripp när material samlas in och räddas för eftervärlden. 

Du som tycker det är spännande, viktigt och kanske vill bidra till transporten, kolla här.