67. UFO-Sveriges Radio – Fältundersökarkurs

Spread the love

Ämnet är UFO-Sveriges unika kurs i ufologi och hur man blir fältundersökare inom UFO-Sverige.
Vi får höra mycket om kursen, dess innehåll och historia, samt röster från nya kursare och de som driver verksamheten framåt.