45. UFO-Sveriges Radio – Emilcin

Spread the love

Den 10 maj 1978 var den polske bonden Jan Wolski med om ett mycket märkligt möte med några små gröna figurer och deras underliga farkost.

Anders Berlund och Tobias Lindgren går grundligt igenom fallet som ofta beskrivs som en obordtagning.
 
För att hedra Jan Wolski och denna märkliga händelse han var med om uppförde föreningen Nautilus 2005 ett minnesmonument i Emilcin med texten:

“Den 10 maj 1978 landade ett UFO i Emilcin. Sanningen kommer att förvåna oss i framtiden”.