91. UFO-Sveriges Radio – In & Utställningar

Spread the love

UFO-Sveriges Radio tar i dag upp ett antal datum av olika anledning.

Den kryptiska titeln syftar på utställningar där UFO-Sveriges exponeras för den intresserade allmänheten.

Inställningar till ufofenomenen som ser väldigt olika ut bland allmänheten, där några exempel tas upp.

Thomas Michanek och Tobias Lindgren guidar också inför  stundande riksstämman och UFO EXPO.

UFO-Sverige hittar ni på Sociala medier och på www.ufo.se