73. UFO-Sveriges Radio – Värmland

Spread the love

Värmland är ämnet för UFO-Sveriges Radio där vi hör Clas Svahn berätta om värmlandsprojektet som UFO-Sverige genomförde 2002 och 2004, samt en mängd märkliga berättelser som dokumenterades under dessa två intensiva veckor.

Vi hör också Johan Gustavsson och Christian Umeland berätta om värmländska ufohändelser som de arbetat med.

Thomas Michanek avslutar avsnittet med ytterligare ett fall från Värmland.

Leder det hela gör Tobias Lindgren.