16. UFO-Sveriges Radio – Projekt Yngaren

Spread the love

Projekt Yngaren är dörrknackningsprojekt som UFO-Sverige genomförde den 25 augusti 2018 vid sjön Yngaren i Södermanland. Projektet genomfördes i syfte att följa upp en närobservation av ett diskusformat föremål i den lilla orten Björkvik i september 1989. Här diskuteras resultatet från projektet och flera av de observationer som samlats in från området runt Yngaren.